Usługi

Zakres usług prowadzonych przez naszą kancelarie:

 • Pomoc w rejestracji działalności gospodarczej
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Rejestry dla podatku VAT
 • Doradztwo podatkowe i gospodarcze
 • Obsługa w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • Reprezentowanie podatnika przed urzędami kontroli skarbowej
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtu
 • Rozliczenia roczne
 • Udzielanie porad i wyjaśnień dotyczących podatków i spraw kadrowych
 • Dokumentacja podatkowa
 • Obsługa kadrowo – płacowa ( listy płac, kartoteki, zgłaszanie do ZUS )
 • Wyprowadzanie zaległości podatkowych
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS
 • Generowanie i wysyłanie plików JPK

Współpraca:

Szanując Państwa czas, wiedząc ile cennego czasu pochłania prowadzenie własnej firmy  ograniczamy do minimum konieczność wizyt w naszym biurze.  Na początku każdego miesiąca oczekujemy dostarczenia wszelkich dokumentów rozliczeniowych za miesiąc poprzedni, i jednocześnie odebrania wydrukowanych dowodów wpłaty (przelewów) na składki ZUS. Klientom korzystającym z banków elektronicznych kwotę należnych składek przekazujemy osobiście, telefonicznie lub wysyłamy e-mailem.

Po indywidualnym uzgodnieniu terminu, biuro opracowuje dostarczone dokumenty, kontaktując się telefonicznie ze zleceniodawcą w razie spraw wymagających wyjaśnienia.

Po zakończonym księgowaniu dokumentów podajemy Państwu:

 • kwoty podatków
 • listy płac, jeżeli są zatrudnieni pracownicy
 • zestawienia przychodów i kosztów za dany miesiąc

Na tym w zasadzie Państwa rola się kończy.Wszelkie sprawy związane z poprawnym i terminowym rozliczeniem spoczywają na naszym biurze.

Oczywiście przez cały miesiąc jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach pracy biura ( sprawdź godziny pracy ) doradzając, informując, reprezentując Państwa w trakcie kontroli.

W ramach zawieranej z nami umowy Klient otrzymuje:

 • usługę prowadzenia ksiąg podatkowych i ewidencji z nimi związanych
 • doradztwo w zakresie podatków
 • informacje o istotnych dla prowadzonej przez Klienta działalności zmianach w prawie podatkowym
 • obsługę w zakresie ubezpieczeń społecznych ( łącznie z transmisją danych za pomocą programu PŁATNIK )
 • comiesięczną informacje o wynikach finansowych firmy
 • reprezentujemy Państwa w czasie kontroli przed urzędami skarbowymi i ZUS