Przydatne strony

Ministerstwo Finansów   –   www.mf.gov.pl

Informacje ZUS   –   www.zus.pl

Informacje dotyczące obowiązujących diet, skali podatkowej, rozliczeń i składek ZUS, ryczałtów i odsetek    –   www.wskazniki.pl